Tändningsdelar

Standard renoverade fördelare

FORD 260/289/302

brytare
351c/w, 460  brytare 2250:-

mopar 383/440

brytare ,2350:-
orginal brytar löst 2350:-

brytare

​​​​​​​

FORD 351C


FORD 429/460

std eller ombyggda med ignitor fr 2250:-

Ford Fe 352-428

ignitor konverterade testkörda
​​​​​​​3250:-

Chevy SB/bb

HEI OEM 283-400,396-454 FR 1800:-
MSD HEI NY 2450:-

Pontiac

STD BRYTARE  2250:-
HEI OEM FR 1900:-

Olds 371-394

​​​​​​​BYTARE STD 3250:-


Buick